ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Πως θα "εξαϋλώσουν" και το εφάπαξ των στρατιωτικών! Η "μετάφραση" του άρθρου 221

Εγώ σας λέω ότι ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΙΔΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ και εσείς θέλετε…’’συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία’’
Πολλή ευγένια έχει πέσει μου φαίνεται… Πακέτο και το ΣΤΕ και το ΝΣΚ.
    Η αποκωδικοποίηση του άρθρου 221 στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας έγινε από στρατιωτικούς και όπως αναμενόταν τίποτα ευχάριστο δεν προέκυψε. Με απλά λόγια το συμπέρασμα είναι ένα: το εφάπαξ των στρατιωτικών σε λίγα χρόνια θα αποτελεί ανάμνηση!
Γιατί θα συμβεί αυτό;
    Το κείμενο που ακολουθεί είναι αποτέλεσμα συνεργασίας ομάδας στρατιωτικών που μελέτησαν τις παραγράφους 4 και 5 του “μυστήριου” άρθρου 221 του νομοσχεδίου. Ήταν απαραίτητη αυτή η συνεργασία και η έρευνα γιατί είναι -προφανώς σκοπίμως- τόσο ακατανόητα γραμμένα ώστε η “μετάφραση” είναι απαραίτητη.
    Οι επίμαχες παράγραφοι 4 και 5 του παραπάνω άρθρου:
4.             Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μέχρι 31.12.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει  συντελεστής βιωσιμότητας ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία νέων ελλειμμάτων, για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), τους ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Α., Μ.Τ.Ν.) και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους.
5.             Από 1.1.2015 σε όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και Κεντρικής Διοίκησης ή Δημοσίου ή Κράτους, που χορηγούν εφάπαξ παροχές, όπως αυτοί προσδιορίζονται με τις διατάξεις των περιπτώσεων (β) και (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)  έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της  παραγράφου 2  του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α΄50) καθώς και η υπουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (Β΄313), όπως κάθε φορά ισχύουν.

Η …μετάφραση στο κείμενο των στρατιωτικών
:
    Κανείς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ δεν αντιλήφθηκαν τι σημαίνουν τα δύο παραπάνω άρθρα που προστίθενται στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.
    Η "πονηρή" σύνταξη της παραγράφου 5 καθιστά σχεδόν αδύνατη την ερμηνείας της από οποιονδήποτε μη ειδικό πόσο  μάλλον από τους Βουλευτές που θα καλεστούν να το ψηφίσουν.
    Ενώ όλα αυτά τα άρθρα των νόμων που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 5 όταν ψηφίστηκαν (στις αρχές του χρόνου) δεν συμπεριελάμβαναν θεωρητικά τα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ και των Σ.Α., και τους Ειδικούς Λογαριασμούς, αυτών στην πραγματικότητα οι "ειδήμονες" του Υπουργείου Εργασίας τα είχαν εντάξει στο προγραμματισμό τους στην Ε.Α.Α. παρά τις μέχρι πρόσφατες διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου από επίσημα χείλη του ΥΠΕΘΑ.
    Μετά την ΥΑ Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (Β΄313)  τα εφάπαξ βοηθήματα που χορηγούνται μετά την 1.1.2014 σε όλους τους ασφαλισμένους των φορέων − τομέων πρόνοιας, θα έπρεπε υπολογίζονται σύμφωνα με την τεχνική βάση που συμπεριλαμβάνεται στην ανωτέρω απόφαση.
    ΚΑΝΕΝΑ Ταμείο μέχρι σήμερα που υποχρεούνταν να δώσει εφάπαξ από 1/1/2014 με βάση την παραπάνω απόφαση, ΔΕΝ κατάφερε να το δώσει αφού ήταν ανέφικτος ο υπολογισμός του.
    Το σχέδιο της κυβέρνησης για την – ουσιαστικά - κατάργηση των εφάπαξ αποτυπώθηκε αρχικά στις διατάξεις του Ν.4093/2012 και ολοκληρώθηκε με την Υπουργική Απόφαση Φ 80000/1093/26/12-2-2014, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4242/2014. Η εφαρμογή αυτών των διατάξεων, για το νέο σύστημα υπολογισμού των εφάπαξ, επιφέρει νέες μειώσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις τον εκμηδενισμό τους.
Ιδιαίτερα η προσθήκη στον μαθηματικό τύπο του υπολογισμού των εφάπαξ παροχών του "συντελεστή βιωσιμότητας" οδηγεί στην πλήρη εξαέρωσή τους, με μειώσεις μέχρι και 80%.
    Λαμβανομένου υπόψη ότι μετά το παράνομο και καταχρηστικό "κούρεμα" των αποθεματικών των Ταμείων των Ε.Δ.  το 2012, η αναλογιστική μελέτη που έγινε από όλα τα Ταμεία με "συντελεστή βιωσιμότητας", για να δούνε σε τι κατάσταση θα ήταν αν εφαρμοζόταν η τότε Υ.Α. 30854/3809/31.12.2012 (3498 Β΄) −     Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών, με συντελεστή βιωσιμότητας άριστα που είναι μονάδα (1) το ΜΤΣ είχε κάτω από 0,1, το ΜΤΝ είχε 0,4 και το ΜΤΑ 0,3.
    Αυτά θα μπορούσε να σημαίνει πρακτικά ότι το ΜΤΣ ότι εφάπαξ θα παρείχε θα ήταν της τάξης του
-90%, το ΜΤΝ -60% και το ΜΤΑ -70%.
“Τέχνασμα
Νέος τρόπος Υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος.
    Για τους ασφαλισμένους που αποχώρησαν ή αποχωρούν από την ενεργό υπηρεσία από 1.9.2013 και μετά, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα  κατά περίπτωση στην Υπουργική Απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (ΦΕΚ 313/Β/12-2-2014).
    Αυτό σημαίνει ότι όσοι έφυγαν από την υπηρεσία μετά την 1/9/2013 αν ψηφισθούν οι εν λόγω διατάξεις, θα κληθούν να επιστρέψουν ποσό του Εφάπαξ που έλαβαν, αφού  από τότε άλλαξε ο υπολογισμός του!!
    Αφού “λήστεψαν” τα αποθεματικά των Ταμείων με το PSI, αφού συνέχισαν με τις μνημονιακές πολιτικές τους να προκαλούν αιμορραγία στα Ταμεία λόγω του εξαναγκασμού σε πρόωρη αποστρατεία χιλιάδων Στελεχών των Ε.Δ και των Σ.Α., της μείωσης των μισθών με συνέπεια τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και της κατάργησης κοινωνικών πόρων, αποφάσισαν να εκμηδενίσουν τα εφάπαξ των ασφαλισμένων με τη δικαιολογία του συντελεστή βιωσιμότητας των Ταμείων! Βάζοντας τους καπέλο την Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
    Επειδή, όλα τα Στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α. όπως όλοι οι εργαζόμενοι πλήρωναν επί δεκαετίες τις εισφορές τους για το εφάπαξ και δε φέρουν καμία ευθύνη για την κατάσταση των Ταμείων.
    Επειδή, ο νέος τύπος υπολογισμού των εφάπαξ οδηγεί με αντικοινωνικό, παράνομο και αντισυνταγματικό τρόπο στην εξαέρωσή τους.
    Επειδή, είναι πολιτικά ανεύθυνο και ανέντιμο να στηρίζεται η βιωσιμότητα μιας κυβέρνησης στον κοινωνικό αυτοματισμό και τη δυσφήμιση των κοινωνικών ομάδων τις οποίες ετοιμάζεται κάθε φορά να διαλύσει.
    Επειδή, η ΑΝΥΕΘΑ Φ. Γεννηματά έχει τονίσει κατ' επανάληψη " ότι οι στρατιωτικοί εκπροσωπούνται από τους Αρχηγούς των Eπιτελείων και από κανέναν άλλον και δεν είναι δυνατόν κανείς  να υποκαταστήσει την ιεραρχία…"
    Επειδή, κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνουν πράξη τα λόγια της κας ΑΝΥΕΘΑ ασχέτως αν τα όλα μέλη των Ανωτάτων Συμβουλίων έχουν λάβει το εφάπαξ που δικαιούνται όταν έκλεισαν 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας
    Επειδή, μ' αυτά και μ΄εκείνα το ΗΘΙΚΟ και το ΑΞΙΟΜΑΧΟ των Ε.Δ. και των Σ.Α. έχει πληγεί ιδιαίτερα και εξακολουθεί να πλήττεται επικίνδυνα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να μην μαζεύεται το πράγμα,
Προτίθεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συνεπικουρούμενος από την ΑΝΥΕΘΑ και τον αρμόδιο ΥΦΕΘΑ, καθώς και από την Στρατιωτική Ηγεσία των Ε.Δ., να ζητήσει από τον Πρωθυπουργό την απόσυρση των απαράδεκτων διατάξεων που εντάσσουν τα Μετοχικά Ταμεία και του Ειδικούς Λογαριασμούς αυτών, υπό την Ενιαία Αρχή Πληρωμής και το Υπουργείο Εργασίας,  ώστε να μην εξαφανισθούν τα εφάπαξ και τα μερίσματα τους, για τα οποία τα Στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α. κατέβαλλαν επί δεκαετίες τις εισφορές τους και τα οποία ήδη έχουν υποθηκεύσει την τελευταία 4ετία, για να καταφέρουν να επιβιώσουν, πολεμώντας την σκληρή καθημερινότητα, να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Κράτος (χαράτσια, υπεφορολόγηση κλπ) αλλά και να επιβιώσουν μαζί με τις οικογένειες τους κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που επιβάλλει το Λειτούργημα που επιτελούν σε όλη την Επικράτεια;


Το δικό της εργοστάσιο σοκολάτας θα έχει τον Σεπτέμβριο η Θεσσαλονίκη

    Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στον Εκθεσιακό χώρο της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης όπου κατασκευάζεται το μουσείο ή όπως θα ονομάζεται το εργοστάσιο σοκολάτας, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για να ανοίξει τις πύλες του τον Σεπτέμβριο.
    Την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΔΕΘ Helexpo, Τάσος Τζήκας στην ομιλία του για την προοδο των εργασιών ανέφερε πως γίνεται προσπάθεια για αναβάθμιση των εκθέσεων, ενώ τονίζει πως στόχος της ΔΕΘ είναι να έρθει σε άμεση επαφή με την αγορά.   
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ Helexpo, Κυριάκος Ποζρικίδης εξήγησε πως το εργοστάσιο σοκολάτας θα είναι ένα θεματικό πάρκο, που θα χωρίζεται σε ενότητες, οι οποίες θα είναι ένα ταξίδι στην ιστορία και στον κόσμο της σοκολάτας, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν και διάφορες εκδηλώσεις. Όπως ανέφερε, θα γίνονται και ομαδικές επισκέψεις από σχολεία αλλά και από τουριστικά πρακτορεία.
    Ο σοκολατένιος καταρράκτης αναμένεται να εντυπωσιάσει τους πάντες
    Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι του εργοστασίου θα είναι ένας τεράστιος καταρράκτης σοκολάτας τριών μέτρων, ο οποίος θα είναι και ο μεγαλύτερος που υπάρχει στην Ευρώπη. Παράλληλα, θα υπάρχουν και άλλα έργα τέχνης από σοκολάτα, όπως ένα νυφικό σοκολάτας, ενώ αξιοσημειώτο είναι πως στο σύνολο για την κατασκευή των έργων θα χρησιμοποιηθούν πέντε τόνοι σοκολάτας.
    Στη συνέχεια, ο κ. Ποζρικίδης πρόσθεσε πως αναμένονται 500.000 περισσότεροι επισκέπτες, ενώ υπάρχει σκέψη μετά το εξάμηνο που θα παραμείνει το εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη, να μεταφερθεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
    Η τιμή του εισιτηρίου θα ανέρχεται στα 5 ευρώ, ενώ την εβδομάδα της 80ης ΔΕΘ θα μειωθεί στα 2,5 ευρώ.
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ, ΘΑ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ?????


Χαρδούβελης: Ενοίκιο αντί δόσης για τα κόκκινα στεγαστικά

    Οι τράπεζες θα ενοικιάζουν στους δανειολήπτες τα σπίτια τους, ενώ το κράτος θα επιδοτεί το ενοίκιο. Τι λέει ο υπουργός Οικονομικών για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια και τα δάνεια των επιχειρήσεων και τι λύσεις προτείνει
    Ένα δίχτυ προστασίας σχεδιάζει η κυβέρνηση για τα νοικοκυριά τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους, συμπληρωματικά προς τις ρυθμίσεις που θα γίνουν από τις τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια, έτσι ώστε να μπορέσουν να μείνουν στα σπίτια τους οι δανειολήπτες τουλάχιστον για ένα διάστημα.
    Οι τράπεζες σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζονται θα μπορούν μεταξύ άλλων αφού αποκτήσουν την κυριότητα των ακινήτων, να τα ενοικιάζουν στους δανειολήπτες ή να τα παραχωρούν με χρηματοδοτική μίσθωση, ένα είδος leasing που ίσως προβλέπει και δυνατότητα επαναγοράς στο τέλος. Παράλληλα, το κράτος θα παρεμβαίνει με δίχτυ προστασίας που θα περιλαμβάνει επιδότηση του ενοικίου, σύμφωνα με ρύθμιση που επεξεργάζεται ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.
    Έτσι, ένας δανειολήπτης ο οποίος κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του θα μπορεί να παραμείνει σε αυτό με επιδοτούμενο από το κράτος ενοίκιο ή και να το επαναγοράσει στην περίπτωση leasing, εφόσον υιοθετούν τελικά αυτές οι λύσεις.ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕ, ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥ ΤΟ ΝΟΙΚΙΑΣΕΙ.
    Όπως αναφέρει στα ΝΕΑ, "πρέπει να δείξουμε κοινωνική ευαισθησία απέναντι σε αυτούς που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους, να τους βοηθήσουμε με ένα δίχτυ ασφαλείας".
    "Το κράτος πρέπει να σκέφτεται και τους πολίτες, όχι μόνο τους αριθμούς. Πρέπει να δώσει κάτι, ώστε να μην τους πετάξουν έξω από τα σπίτια τους. Από την πλευρά τους και οι τράπεζες πρέπει να σκεφτούν λύσεις για να μπορέσουν οι δανειολήπτες να μείνουν στο σπίτι τους, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα".
ΤΟΣΕΣ ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΕΣ ΣΕ ΤΟΣΟ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΔΙΑΒΑΣΑ. ΣΕ ΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ?
    Στο δίχτυ που ετοιμάζει ο κ. Βρούτσης εκτός από την επιδότηση ενοικίου, θέλει να εντάξει και προγράμματα για την απασχόληση.
    Σύμφωνα με το δημοσίευμα, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου σταματά η απαγόρευση των πλειστηριασμών και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η τρόικα δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει παράτασή της, πολλοί δανειολήπτες θα κινδυνεύσουν να βρεθούν αντιμέτωποι με το φάσμα της απώλειας του σπιτιού τους.
    Ο υπουργός Οικονομικών θέλει να δώσει το κοινωνικό στίγμα της κυβέρνησης με τη ρύθμιση για τα νοικοκυριά. Παράλληλα, όμως τον ενδιαφέρει να λυθεί στο σύνολό του το πρόβλημα των κόκκινων δανείων προκειμένου να αποδεσμευτούν πόροι για την ανάπτυξη.
    Παράλληλα, ο κ. Χαρδούβελης, μιλώντας στην εφημερίδα, χωρίζει τα δάνεια των επιχειρήσεων σε δύο κατηγορίες: των μεγάλων επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 100 άτομα και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για τις πρώτες θεωρεί ότι μπορούν να υπάρξουν λύσεις στο πλαίσιο εξαγορών, συγχωνεύσεων και προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων. "Οι τράπεζες πρέπει να πιέσουν τις μεγάλες επιχειρήσεις να αντλήσουν κεφάλαια", επισημαίνει ο κ. Χαρδούβελης, σε συνέχεια των δηλώσεών του στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ. "Με τις μικρομεσαίες το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Πρέπει να επέμβουν οι τράπεζες οι ίδιες να βρουν ώστε οι υγιείς επιχειρήσεις να ζήσουν".


Άνω Πόλη- Σέιχ Σου με τελεφερίκ από το 2015

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΚΙΑ!
Μετρό στην Αθήνα? Μετρό και εμείς, άσχετα εάν γαμήσαμε την πόλη για 10 χρόνια και θα συνεχίσουμε για άλλα τόσα
Τράμ στην Αθήνα ? Τράμ θα βάλουμε και εμείς.
Προαστιακός στην Αθήνα ? Προαστειακό ονομάσαμε και εμείς ένα κομμάτι του τραίνου προς Κατερίνη. ( ΠΡΟΑΣΤΕΙΑΚΟΣ = ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΕΙΟ )
Τελεφερίκ, λοιπόν εμείς…καριόλα Αθήνα, σε σκίσαμε ! Εκτός και εάν ενώσεις Λυκαβητό με Ακρόπολη. Ωραίο έργο, και γεμάτο μίζες. Πώς και δεν το σκεφτήκανε ? Οι Ολυμπιακοί ήταν ό τι πρέπει…
    Ξεκινά η μελέτη για την εγκατάσταση τελεφερίκ, που θα συνδέσει την παραλιακή ζώνη της Θεσσαλονίκης με την Άνω Πόλη και το περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου. Στόχος να λειτουργήσει το 2015.
    Το πράσινο φως άναψε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου για την ανάθεση μελέτης σε εμπειρογνώμονα για την εγκατάσταση τελεφερίκ στη Θεσσαλονίκη.
    Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Αστικού Περιβάλλοντος Ανδρέα Κουράκη, πρόκειται ουσιαστικά για το τελευταίο βήμα, που έπρεπε να γίνει προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για το εν λόγω έργο.
    «Μετά από δύο αναβολές πέρασε το θέμα από την Οικονομική Επιτροπή για την ανάθεση της μελέτης. Έως το τέλος Αυγούστου αναμένουμε τα αποτελέσματα της μελέτης για τους περιβαλλοντικούς όρους και για τα οικονομοτεχνικά στοιχεία για το έργο» τόνισε ο κ. Κουράκης. Όπως ανέφερε, «έως το τέλος του 2014, η νέα δημοτική αρχή θα λάβει την απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υλοποιηθεί το έργο». «Μέσα στο 2015 είναι να δυνατόν να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και να δημοπρατηθεί, έτσι ώστε μέσα στη χρονιά να έχουμε το τελεφερίκ στην πόλη» υπογράμμισε.


Το ΓΕΣ ψάχνει τα "ίχνη" του Χο Τσι Μινχ που είχε πολεμήσει στη Μακεδονία στον Α΄ Παγκόσμιο!

Πάλι καλά που βρήκαν άκρη.
Το 1993, στο Γ΄ΣΣ, ψάχναμε όλα τα αρχεία που υπήρχαν, για να βρούμε φωτογραφία του Κόλιν Πάουελ, που συμμετείχε σε άσκηση στην περιοχή Καβάλας, περι το 1960, όπως ο ίδιος είχε πεί. Φυσικά, δεν βρήκαμε τίποτα.
 onalert
    Χο Τσι Μινχ (Ho Chi Minh) ιδρυτής του σύγχρονου Βιετνάμ είχε πολεμήσει στην Μακεδονία στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ίχνη της πορείας του πρώην Προέδρου του Βιετνάμ αναζητεί - με επιστημονικό τρόπο - η χώρα του στην Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού του ΓΕΣ. Ετσι πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Βιετνάμ κ. Binh Vu (Μπιν Βου) στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού.
    Οπως ανακοίνωσε το ΓΕΣ η επίσκεψη του κ. Πρέσβη και αντιπροσωπείας από το Μουσείο Ho Chi Minh του Ανόι, με επικεφαλής την πρόεδρό του κ Nguyen Thuy Duc, εντάσσεται στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με τη συμμετοχή του πρώην Προέδρου του Βιετνάμ, Ho Chi Minh, στις επιχειρήσεις στο Μακεδονικό Μέτωπο, κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ιδρυτής του σύγχρονου Βιετνάμ φέρεται να βρισκόταν στη Μακεδονία το 1916 ως μέλος μονάδων της Γαλλικής Στρατιάς Ανατολής.
    Τον Βιετναμέζο Πρέσβη και την αντιπροσωπεία υποδέχθηκαν ο Διευθυντής της ΔΙΣ/ΓΕΣ, Ταξίαρχος κ. Νικόλαος Δελατόλας και ιστορικοί της Διεύθυνσης, οι οποίοι παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τα πολεμικά γεγονότα και τη δράση των συμμαχικών στρατευμάτων κατά την υπόψη περίοδο.
    Πάντως το ελληνικό περιοδικό ''Στρατιωτική Ιστορία'' είχε προ περίπου 10ετίας δημοσιεύσει σχετικό ρεπορτάζ- ανέφερε μάλιστα ότι ήταν βοηθητικός.
    Πριν 2-3 χρόνια ο πρέσβης του Βιετνάμ στην Ελλάδα κ. Μπιν Βου που επισκέφθηκε την Έδεσσα μετά από πρόσκληση του δημάρχου κ. Δημήτρη Γιάννου, κατά τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου και ανέφερε ότι ο Χο Τσι Μινχ ειχε υπηρετήσει στην πόλη αυτή!. Συγκεκριμένα δημοσιεύτηκε τότε ότι κατά τις επαφές που είχε ο κ. Βου με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ο Χο Τσι Μινχ υπηρέτησε στον Γαλλικό στρατό και πέρασε από την Έδεσσα, στην περιοχή προς την Σκύδρα. Στο πλαίσιο της αναζήτησης σχετικών πληροφοριών ο πρέσβης επισκέφθηκε μαζί με τον δήμαρχο Εδεσσας , υπεραιωνόβιο κάτοικο ο οποίος επιβεβαίωσε το γεγονός με λεπτομέρειες. Ο πρέσβης του Βιετνάμ φύτεψε συμβολικά το δέντρο της φιλίας των λαών, στην αυλή του παλιού γαλλικού νοσοκομείου (σημερινό ΚΑΠΗ & Δημόσια Βιβλιοθήκη) πάνω στην οδό (Φιλίππου) που άνοιξαν Γάλλοι στρατιώτες.
    Ο Δήμος δια της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Έδεσσας οργάνωσε μάλιστα ειδική ξενάγηση με θέμα «Έδεσσα-Πέλλα-Μακεδονία, Στα βήματα του Χο Τσι Μινχ».


Όταν τα κανόνια σώπασαν για να παίξουν μπάλα οι εχθροί

Χριστούγεννα 1914, πριν από 100 περίπου χρόνια. Μία μπάλα, όχι κανονιού, πέφτει στην νεκρή ζώνη του Δυτικού Μετώπου και το παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία αρχίζει
Κωστής Χριστοδούλου
    Υπάρχουν αγώνες, σαν τον τελικό του μουντιάλ που κέρδισαν πριν από λίγες εβδομάδες οι Γερμανοί που όλοι θυμούνται τα τι και τα πως και που ανεβάζουν το ηθικό μίας ολόκληρης χώρας είτε αγαπάει το ποδόσφαιρο είτε όχι. Και υπάρχουν αγώνες που κανείς δεν θυμάται το σκορ ούτε τους πρωταγωνιστές και περνούν στην ιστορία καθώς μπορούν να αποδείξουν ότι η ελπίδα για μία καλύτερη ζωή ξεπερνάει οδηγίες στρατηγών και ακόμη και τον φόβο απέναντι στον εχθρό.   
Ο λόγος φυσικά για την ανακωχή των Χριστουγέννων του 1914 στο Δυτικό Μέτωπο του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και τον ποδοσφαιρικό αγώνα που έπαιξαν οι στρατιώτες των συμμάχων απέναντι σε Γερμανούς.  Εάν δεν υπήρχαν κάποιες ελάχιστες φωτογραφίες που δείχνουν μαζί Βρετανούς και Γερμανούς στρατιώτες καθώς και οι επιστολές που έστειλαν κάποιοι από τους πρωταγωνιστές σε δικούς τους ανθρώπους για να διηγηθούν το συμβάν η ιστορία θα θεωρούταν ως τελείως φανταστική. 
    Πως μπορεί άλλωστε αυτοί που μήνες τώρα αλληλοσκοτώνονταν στα χαρακώματα να παραβλέψουν διαταγές ανωτέρων και να βρίσκονται στην νεκρή ζώνη ανταλλάσσοντας, αντικείμενα, εμπειρίες ακόμη και να πάρουν απόφαση να αγωνιστούν ως αντίπαλοι αλλά σε ένα παιχνίδι. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
    Κανείς πόλεμος δεν προδίδει την ημερομηνία λήξης του όταν ξεκινάει. Έτσι και ο Α Παγκόσμιος Πόλεμος έδειχνε ότι θα διαρκέσει μόνο μερικούς μήνες όμως τελικά αποδείχθηκε ότι οι αρχικές εκτιμήσεις δεν είχαν καμία βάση. Οι Βρετανοί που μπήκαν στον πόλεμο στις 4 Αυγούστου βλέποντας τους Γερμανούς να προελαύνουν, έστειλαν στο μέτωπο περίπου 1 εκατομμύριο ανδρες, μεταξύ των οποίων και 2.000 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Ο καιρός περνούσε στα χαρακώματα, ο καιρός βάραινε και οι παλιές επαγγελματικές ιδιότητες ξεχνιόταν μπροστά στα νέα καθήκοντα και θέσεις που είχε δημιουργήσει ο πόλεμος. Ο Δεκέμβριος είχε μπει για τα καλά και στο περίφημο Δυτικό Μέτωπο μία έκταση που εκτείνονταν από την Βόρεια Θάλασσα έως τα σύνορα της Γαλλίας με την Ελβετία είχε σκεπαστεί από πυκνό χιόνι.  
  Την παραμονή των Χριστουγέννων οι Βρετανοί προς μεγάλη του έκπληξη άκουσαν τους Γερμανούς να ψέλνουν την Άγια Νύχτα (Stille Nacht) για να ακολουθήσουν και αυτοί στην συνέχεια (Silent Night). Στην αρχή οι σύμμαχοι νόμισαν ότι πρόκειται για κάποιου είδους παγίδα των Γερμανών, πολύ περισσότερο όταν είδαν τους αντιπάλους τους να στολίζουν χριστουγεννιάτικα δέντρα με άδειες κονσέρβες.
    Στις 24 Δεκεμβρίου 1914, ο υποδεκανέας Κούλσον, του Βρετανικού στρατού, είχε γράψει στο ημερολόγιο του: "Τις πρώτες πρωϊνές ώρες βρισκόμουν στο χαράκωμα. Ήταν νύχτα όταν ξαφνικά οι Γερμανοί στρατιώτες άρχισαν να τοποθετούν στολισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα και ένας εξ αυτών να τραγουδά την Άγια Νύχτα. Βγήκαν αυθόρμητα από το ανάχωμα και άρχισαν να περπατούν. Αρχίσαμε να τραγουδάμε τα κάλαντα και μία μεγάλη μάζα από εμάς βγήκε να τους συναντήσει στη νεκρή ζώνη”.
    Αυτό ήταν, το φιτίλι του πολέμου είχε σβήσει έστω και για λίγο έστω σε ένα μικρό σημείο. Οι αρχικοί δισταγμοί ξεπεράστηκαν και οι άνδρες από τις δύο πλευρές ανέβαιναν από τα χαρακώματα στην νεκρή ζώνη και αντάλλασσαν ότι είχε ο καθένας, λες και γνώριζαν ότι πρόκειται για μία ιστορική στιγμή που δεν θα επαναληφθεί ποτέ ξανά στον πόλεμο. Οι Γερμανοί πρόσφεραν στους Εγγλέζους λουκάνικα και αυτοί με την σειρά τους τους έδωσαν σοκολάτες. Τσιγάρα και εφημερίδες άλλαζαν χέρια. Δεν ήταν όμως μόνο αυτά. Κουμπιά από τις στολές γίνονταν αναμνηστικά που ανταλλάσσονταν ως δώρα όπως επιβάλλει το πνεύμα των Χριστουγέννων. Ακόμη και εργαλεία δόθηκαν από την μία στην άλλη πλευρά ώστε να διορθωθούν ζημίες που είχαν δημιουργηθεί στα χαρακώματα του προ ολίγου εχθρού. Στην συνεννόηση βοήθησε ότι αρκετοί Γερμανοί γνώριζαν αγγλικά καθώς πριν ξεσπάσει ο πόλεμος είχαν εργαστεί στην Μεγάλη Βρετανία. 
   Μέσα σε λίγη ώρα στο μεγαλύτερο μέρος του Δυτικού Μετώπου οι εχθροπραξίες είχαν σταματήσει και είχαν δώσει την θέση τους σε ειρηνικές δραστηριότητες. Ανάμεσα σε αυτές και σε δεκάδες ποδοσφαιρικούς αγώνες που έστηναν κυρίως οι Εγγλέζοι με αυτοσχέδιες μπάλες. Οπως αναφέρει στην μαρτυρία του ο Άγγλος στρατιώτης του Δυτικού Μετώπου, Μπέρτι Φέλσταντ, ο οποίος έως το τέλος της ζωής του θυμόταν λεπτομερώς εκείνη την ημέρα: “Τα όπλα σίγησαν και οι στρατιώτες άρχισαν να βγαίνουν από τα χαρακώματα τους. Αφήσαμε και εμείς τα όπλα και συναντήσαμε τον εχθρό. Απ’ όσο θυμάμαι, οι Γερμανοί βγήκαν πρώτοι και άρχισαν να έρχονται προς το μέρος μας. Τους αντιγράψαμε αυθόρμητα. Χαιρετηθήκαμε και αρκετοί από εμάς άρχισαν να παίζουν ποδόσφαιρο. Μην φαντάζεστε τίποτα οργανωμένο. Μια αυτοσχέδια μπάλα βρέθηκε από το πουθενά και περίπου 50 άτομα αλλάζαμε πάσες”. Μία από αυτές τις πάσες κύλησε προς την μεριά των Γερμανών και επέστρεψε με την πρόταση για έναν αγώνα μεταξύ στρατιωτών και από τις δύο πλευρές.   
Στον αγώνα αυτό, χωρίς κανόνες, σύμφωνα με μαρτυρίες μπορεί να συμμετείχαν και πενήντα άνδρες από κάθε πλευρά και όπως θυμούνται ήταν περισσότερο μία κλοτσοπατινάδα με τις βαριές μπότες μέσα στο αφράτο χιόνι παρά ένας αγώνας επιπέδου.
    Έπαιξα γιατί μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω πόσο κράτησε ίσως μία ώρα και κανείς δεν κρατούσε σκορ. Το παιχνίδι τελείωσε όταν ο ταγματάρχης βγήκε από το ανάχωμα φωνάζοντας: "Σκοτώστε τους Ούνους, μην κάνετε φιλίες με αυτούς", δήλωνε αρκετά χρόνια αργότερα ο Ουαλός Μπέρτι Φελστάντ, που πέθανε σε ηλικία 106 ετών το 2001 και ήταν ένας από τους επιζήσαντες του πολέμου. Αυτό ήταν η ιστορική αυτή στιγμή δεν επαναλήφθηκε ποτέ ξανά μέχρι το τέλος του A' Παγκοσμίου Πολέμου
    Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η Γερμανοί φέρεται να νίκησαν τον αγώνα με 3-2, όμως όπως ανέφεραν κάποιοι από τους πρωταγωνιστές κανείς δεν παρακολουθούσε την εξέλιξη του σκορ καθώς το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να ζήσουν την στιγμή τους μετά από μήνες στα χαρακώματα.
100 χρόνια μετά... 
    H πόλη Υπρ, στο Βέλγιο, όπου φημολογείται ότι έλαβε χώρα αυτός ο μοναδικός αγώνας, αναμένεται να μετατραπεί στο σκηνικό όπου θα αναβιώσουν οι μνήμες με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων τα προσεχή Χριστούγεννα. Πρωτοβουλίες έχουν αναπτύξει τόσο η UEFA όσο και η Βρετανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενώ προσωπικό ενδιαφέρον έχει δείξει και ο πρίγκιπας του βρετανικού θρόνου, Χάρυ.
    Συγκεκριμένα την περασμένη άνοιξη ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας και οι υπεύθυνοι της Πρέμιερ Λιγκ ανακοίνωσαν ότι θα χρηματοδοτήσουν την κατασκευή ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου στη βελγική πόλη Υπρ. Τα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο με στόχο να είναι έτοιμο στην 100ή επέτειο της ιστορικής κατάπαυσης του πυρός για να φιλοξενήσει νέους από ομάδες όλης της Ευρώπης που θα πάρουν μέρος σε ένα διεθνές τουρνουά. “Αυτό το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου αποτελεί μια φανταστική ευκαιρία για να διατηρήσουμε τα μηνύματα ειρήνης και κατανόησης που συνδέονται με τη συμφωνία των Χριστουγέννων του 1914”, λέει βρετανός αξιωματούχος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. “Μας επιτρέπει να προσφέρουμε στους νέους αθλητικές εγκαταστάσεις υψηλής ποιότητας και να συνδυάζουμε την ιστορία των όσων συνέβησαν στην Υπρ με την εκπαίδευσή τους”. Η κατασκευή του γηπέδου, συν συνεργασία με την τοπική ποδοσφαιρική ομάδα KVK Βέστοκ, υπολογίζεται ότι θα κοστίσει περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ. 
    Η βρετανική κυβέρνηση σκοπεύει να μεταφέρει στην περιοχή όπου γίνονταν οι μάχες χιλιάδες μαθητές, ενώ στα σχολεία έχει ήδη αρχίσει μεγάλη συζήτηση για τα αίτια που οδήγησαν στο ξέσπασμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Πάντως, ο υπουργός αρμόδιος για τις εκδηλώσεις Αντριου Μάρισον πιστεύει ότι το ποδόσφαιρο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση Γερμανών και Βρετανών στρατιωτών το 1914 και γι' αυτό η αναπαράσταση “εκείνου του αγώνα θα κάνει τους σημερινούς νέους να ταυτισθούν με όσα έγιναν τότε”. Οι εκδηλώσεις για τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο θα αρχίσουν το προσεχές διάστημα και θα διαρκέσουν σε πολλές χώρες έως το 2018, θα κρατήσουν δηλαδή τόσα χρόνια όσο και ο πόλεμος.
    Τις δικές της εκδηλώσεις όμως ετοιμάζει και η UEFA με τον Πλατινί να δηλώνει: “Αυτή η τελετή μνήμης αποτίει φόρο τιμής στους στρατιώτες που, πριν από έναν αιώνα, εξέφρασαν την ανθρωπιά τους μέσα από τον κοινό αυτό αγώνα ποδοσφαίρου, ανοίγοντας έτσι ένα σημαντικό κεφάλαιο στην κατασκευή της ευρωπαϊκής ενότητας και αποτελώντας παράδειγμα για τη σημερινή νεολαία να τους ακολουθήσει. "


ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΗΣ (5)

Κατασχέθηκε γαϊδούρι λόγω κακομεταχείρισης
http://www.seleo.gr/
    Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η αφαίρεση της επιμέλειας έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα και μετά την παρέμβαση του φιλοζωικού σωματείου «Τυχερές πατούσες».
    Όπως έγινε γνωστό, υπήρξαν καταγγελίες σε βάρος του ιδιοκτήτη του γαϊδουριού στη Ρόδο  ότι δεν φρόντιζε το ζώο (δεν του έδινε τροφή και νερό και ήταν μέσα στον ήλιο), με αποτέλεσμα να είναι σε άθλια κατάσταση.
    Πάντως από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης που δεν μπορούσε να πιστέψει ότι του έπαιρναν τον γάιδαρο, με δηλώσεις του, τόνισε πως οι σχετικές καταγγελίες δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.
Αστυνομικοί δούλευαν ως μπράβοι επιχειρηματία: Απείλησαν και έδειραν αλλοδαπό για να φύγει από την επιχείρηση
    Στη σύλληψη ενός αρχιφύλακα, 49 ετών, και ενός αστυφύλακα, 25 ετών, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. Την Πέμπτη για αδικήματα σε βάρος 30χρονου Αφγανού, καθώς, οι συλληφθέντες δούλευαν ως μπράβοι για λογαριασμό επιχειρηματία στην Ανάβυσσο.
    Ο αρχιφύλακας, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν φίλο με τον επιχειρηματία από την Λάκα Αναβύσσου και ανέλαβε μαζί με τον αστυφύλακα την «βρώμικη» δουλειά να εκβιάσει τον εργαζόμενο μετανάστη να αποχωρήσει από την επιχείρηση χωρίς να πάρει τα δεδουλευμένα.
    Η δικογραφία για τους δύο συλληφθέντες αναφέρει παράνομη βία, απρόκλητη σωματική βλάβη, διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς, απλή συνέργεια και ηθική αυτουργία στα αδικήματα αυτά, αλλά και παράβαση καθήκοντας και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
Πως έγιναν οι τραμπουκισμοί
    Οι δύο αστυνομικοί πήγαν την Τετάρτη με περιπολικό όχημα, μαζί με 36χρονο ιδιώτη, στην επιχείρηση του 46χρονου επιχειρηματία, στην περιοχή Λάκα, όπου εργαζόταν ο 30χρονος αλλοδαπός (από το 2010) και αφού μπήκαν στο πρόχειρο κατάλυμα, που του είχε παραχωρήσει ο επιχειρηματίας το έπαιξαν ...μπράβοι.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:
    Ο 49χρονος αρχιφύλακας επιδεικνύοντας προσβλητική και καταναγκαστική συμπεριφορά σε βάρος του αλλοδαπού, του άσκησε σωματική βία και προκάλεσε φθορές σε αντικείμενα του, παρουσία του 25χρονου Αστυφύλακα και του 36χρονου ιδιώτη.
    Ανάλογη συμπεριφορά είχε επιδείξει ο Αρχιφύλακας, όταν πριν δύο εβδομάδες περίπου, είχε μεταβεί μαζί με τον 25χρονο Αστυφύλακα, στη συγκεκριμένη επιχείρηση, όπου εξύβρισε και απείλησε τον αλλοδαπό.
    Όπως εξακριβώθηκε από την έρευνα, ο 49χρονος Αρχιφύλακας και ο 36χρονος ιδιώτης γνωρίζονταν με τον επιχειρηματία και ενεργούσαν για λογαριασμό του, προκειμένου να εξαναγκάσουν τον αλλοδαπό υπήκοο να αποχωρήσει από την επιχείρησή του, χωρίς να του καταβάλει δεδουλευμένα ύψους 23.900 ευρώ.
    Και στις δυο περιπτώσεις οι αστυνομικοί δεν ενημέρωσαν το επιχειρησιακό Κέντρο της Υπηρεσίας τους για τη μετάβασή τους στη συγκεκριμένη επιχείρηση.
    Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγούνται σήμερα στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
    Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας οι δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.
Kαταγγελίες για κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων στη Χαλκιδική
    Πλαστά χαρτονομίσματα που σε πολλές περιπτώσεις δεν αναγνωρίζουν ούτε τα ειδικά μηχανήματα φαίνεται πως έχουν κατακλύσει και την αγορά της Χαλκιδικής.
    Η παρτίδα αυτή των πλαστών χαρτονομισμάτων προέρχεται από τη Βουλγαρία ωστόσο έχουν παραχθεί σε πόλη του ιταλικού νότου όπου έχει στηθεί ολόκληρη βιομηχανία.    
    Έχουν σημειωθεί αρκετά κρούσματα σε καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές με ανυποψίαστους πολίτες που έχουν εξαπατηθεί να τα χρησιμοποιούν χωρίς να το γνωρίζουν για τις αγορές τους.
Αλλοδαποί απήγαγαν ομοεθνή τους και ζητούσαν λύτρα
agelioforos.gr
    Τρεις αλλοδαποί, υπήκοοι Πακιστάν, ηλικίας 20, 43 και 37 ετών συνελήφθησαν χθες από αστυνομικούς στην περιοχή των Σοφάδων Καρδίτσας για την αρπαγή ενός 21χρονου ομοεθνή τους και την απόπειρα αρπαγής ενός ακόμη 27χρονου ομοεθνή τους, τους οποίους εκβίαζαν για λύτρα.
    Συγκεκριμένα, οι τρεις δράστες μαζί με έναν Αφγανό συνεργό τους, ο οποίος αναζητείται, είχαν συναντηθεί την Τετάρτη στα Τρίκαλα με τον 21χρονο και τον 27χρονο ομοεθνή τους και κατάφεραν με σωματική βία να βάλουν στο αυτοκίνητο τους τον πρώτο, ενώ επιχείρησαν να κάνουν το ίδιο και με τον δεύτερο, ο οποίος ωστόσο κατάφερε να διαφύγει. Την επομένη επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον 27χρονο ζητώντας λύτρα για να μην τους βλάψουν και για να ελευθερώσουν τον 21χρονο.
    Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στους δύο νομούς συνελήφθησαν χθες το πρωί οι τρεις δράστες και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων με τη σε βάρος τους δικογραφία για αρπαγή, απόπειρα αρπαγής, εκβίαση και έκθεση, ενώ σε δασική περιοχή των Σοφάδων Καρδίτσας εντοπίστηκε και ο 21χρονος απαχθείς αλλοδαπός, τον οποίο είχαν δέσει στα χέρια και στα πόδια οι δράστες
Απίστευτη τραγωδία σε γλέντι βάπτισης: Νεκρός από «μπαλωθιές» ο νονός του παιδιού
    Ένα έθιμο της Κρήτης, οι γνωστές «μπαλωθιές», που... μεταφέρθηκε στην Καρδίτσα κατέληξε σε τραγωδία, αφού είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος.
    Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας σε χωριό της Καρδίτσας στην περιοχή του Σμοκόβου, όπου γινόταν «γλέντι» για βάφτιση αλλά ήρθε στο φως της δημοσιότητας με αφορμή το γεγονός ότι ο τραυματισμένος από «μπαλωθιές» 35χρονος νονός που νοσηλευόταν στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, κατέληξε.
    Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τα βαφτίσια έγιναν την Κυριακή και το γλέντι «άναψε» για τα καλά, με τον νονό και τη συντροφιά του από την Κρήτη, να στήνουν ένα κρητικό γλέντι από το οποίο δεν έλειψαν οι «μπαλωθιές». Ο τραυματισμός συνέβη γύρω στις 6 το πρωί της Δευτέρας. Η σφαίρα καρφώθηκε στον κρόταφο του 35χρονου, άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες.
    Ο άτυχος 35χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας και στη συνέχεια στην εντατική του πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, σε πολύ κρίσιμη κατάσταση όπου και κατέληξε.
    Το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 35χρονος, ένα 9άρι, βρέθηκε στον τόπο της τραγωδίας όπου βρέθηκαν επίσης και δεκάδες κάλυκες φυσιγγίων από κυνηγητικά όπλα, και εξετάζεται στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ.
Συλλήψεις στην Κέρκυρα για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα
ΚΑΛΑ, ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝΕ ????
http://www.real.gr/
    Συνελήφθησαν στο Αεροδρόμιο της Κέρκυρας αλλοδαποί οι οποίοι επιχείρησαν να ταξιδέψουν σε ευρωπαϊκές χώρες με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.
    Αναλυτικότερα, πρόκειται για δύο Σύριους, 24 και 29 χρονών, μία 25χρονη Νιγηριανή και έναν 19χρονο Σομαλό, οι οποίοι εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς κατά το χρονικό διάστημα του τελευταίου μήνα.
    Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίσθηκαν, από το Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Κέρκυρας, αντίστοιχες δικογραφίες πλημμεληματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της πλαστογραφίας και της κατοχής και χρήσης πλαστού ταξιδιωτικού εγγράφου.
    Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας και σε βάρος τους παράλληλα εφαρμόστηκαν και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.


Αποχώρηση Α/ΓΕΕΦ με ‘’κάλαντα’’

Οι κρίσεις, ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ
Αιχμές από τον απερχόμενο Αρχηγό ΓΕΕΦ στην Κύπρο που μίλησε για "προσωπικά συμφέροντα"
    Αποχώρηση με αιχμές από την ηγεσία του ΓΕΕΦ. Ο αντιστράτηγος Στέλιος Νάσης παρέδωσε τα καθήκοντά του στον Γιώργο Μπασιακούλη αναφερόμενος σε αξιωματικούς και υπαξιωματικούς οι οποίοι εξυπηρετούν, προσωπικά ή άλλα συμφέροντα. Μιλησε επίσης ο απερχόμενος αρχηγός για σπίλωση της αξιοπρέπειας στελεχών και παράκαμψη της στρατιωτικής δεοντολογίας.
    Αναφερόμενος στα στελέχη της Εθνικής Φρουράς, τους κάλεσε να μη διακοσμούν τις θέσεις και τις καρέκλες τους και να μην επιτρέψουν σε ελλειμματικούς επαγγελματικά, να κατευθύνουν τις εξελίξεις.
    Για φατριασμό μίλησε όμως και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας νωρίτερα, αναφέροντας ότι φαινόμενα φατριασμού δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά και ότι άτομα που προωθούν τέτοια φαινόμενα δεν έχουν θέση στην Εθνική Φρουρά.
    Στην ομιλία του ο Υπουργός Άμυνας είπε: «Κάθε ανάλογη τελετή παράδοσης – παραλαβής από τον απερχόμενο στον νέο Αρχηγό αποτελεί σημείο αναφοράς στην ιστορία της Εθνικής Φρουράς. Αποτελεί σημείο αναφοράς όχι γιατί σηματοδοτεί το τέλος ή την αρχή μιας περιόδου αλλά αντίθετα γιατί επιβεβαιώνει κάθε φορά την αδιάλειπτη συνέχεια μέσα στο χρόνο.
    Όλοι είμαστε εδώ για ένα σκοπό. Να υπηρετήσουμε την πατρίδα και να φέρουμε σε πέρας την αποστολή που έχουμε αναλάβει. Μοναδικός μας γνώμονας η εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Καθημερινή μας έγνοια η προσήλωση στο καθήκον.
    Προσωπικές διαδρομές δεν έχουν θέση στο στρατό. Ούτε μπορούν βεβαίως οι όποιες προσωπικές πικρίες να δικαιολογούν την παρέκβαση από τα όσα προβλέπουν οι θεσμοί και οι διαδικασίες του στρατεύματος.
    Υπηρετούμε τη μεγάλη ιδέα της πατρίδας, όχι την όποια ιδεολογία. Υπηρετούμε πρωτίστως και στην ουσία το κράτος, όχι τις εκάστοτε κυβερνήσεις.
    Γι’ αυτό και η ενότητα των ενόπλων δυνάμεων οφείλει και πρέπει να υπερβαίνει τους πολιτικούς κύκλους. Οφείλει και πρέπει να αίρεται πάνω από τα μικρά. Γιατί η ιστορία γράφεται πάντα για τα μεγάλα.
    Θα μιλήσω, λοιπόν, για τα μεγάλα. Αυτά για τα οποία οφείλουμε να αισθανόμαστε περήφανοι. Καθώς αποχαιρετούμε τον αποχωρούντα Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο Στυλιανό Νάση, ανατρέχουμε στα τρία χρόνια της ευδόκιμου υπηρεσίας του στην Εθνική Φρουρά και καταγράφουμε με κεφαλαία γράμματα την πολύτιμη προσφορά του.
 
Κατά μέτωπο επίθεση Κυπρίων αξιωματικών κατά του απερχόμενου Έλληνα Α/ΓΕΕΦ
    Με μια ανοικτή επιστολή με περιεχόμενο εξαιρετικά σκληρό, ο Σύνδεσμος Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού αποχαιρετά τον πρώην πια Αρχηγό ΓΕΕΦ Στυλιανό Νάση. Απαντά σε πολύ έντονο ύφος στα όσα ο αντιστράτηγος υποστήριξε κατά τη διάρκεια της αποχαιρετηστήριας ομιλίας του επισημαίνοντας του ότι στα τρία χρόνια της παρουσίας του στη Κύπρο δεν είχε καμία επαφή μαζί τους. Να σημειώσουμε ότι στην Κύπρο ο Σύνδεσμος έχει άμεση επαφή με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Άμυνας.
    Η επιστολή του Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού που αποτελεί ευθεία επίθεση κατά του κ. Νάση.
    Κύριε Αρχηγέ,
     Στην  τρίχρονη   εδώ   διαμονή   σας   ως   Αρχηγός,   δεν   κατέστη    δυνατή καμία   συνάντηση  σας   με   το  Σύνδεσμο   μας,   με    αποτέλεσμα    την   ανυπαρξία επαφής,  τη  δημιουργία  του  απόλυτου  χάσματος  και  την  απαξίωση των αρχών και θεσμών.
    Ο ηγήτορας κρίνεται εκ του αποτελέσματος και εσείς κατορθώσατε να:
•  Διαχωρίσετε  την  Εθνική  Φρουρά  στους « ολίγους εκλεκτούς πέριξ και στους άλλους κάτω».
•  Καταργήσατε   τους   βαθμούς   σ’ όλη   την    κλίμακα    της    Ιεραρχίας παραχωρώντας πρωτάκουστα προνόμια στους «πράκτορες» της ΟΑΣ.
•   Μεταβιβάσατε  τις  δικές  σας  ευθύνες  και  να  οικειοποιηθείτε  εξουσίες  για ίδιο όφελος .
•   Διαχωρίσατε     εργολαβικά    τους   Ε/Ε    από     τους   Ε/Κ     Αξκους, παραγνωρίζοντας    αγώνες    και    προσπάθειες   προκατόχων   σας, υλοποιώντας το διαχωρισμό στην πράξη των  συρματοπλεγμάτων στα ίδια στρατόπεδα.
•   Διοικήσατε  ένα  στρατό  του  μεγέθους  της  ΕΦ,  μετά  το Μαρί  εποχή,  χωρίς καν να γνωρίσετε τους ίδιους τους Διοικητές, χωρίς την παρουσία  σας στις Μονάδες, αποφασίζοντας ερήμιν  αυτών και σχεδιάζοντας επί χάρτου ως να βρισκόμαστε σε  περίοδο  προεισαγωγικών εξετάσεων ή  αθλητικών δοκιμασιών.
•   Εξαναγκάσατε  σε   παραιτήσεις   καταξιωμένα   στελέχη   με  ασύγκριτα τυπικά    και   ουσιαστικά   προσόντα  υποκαθιστώντας   τους   με   τους  γνωστούς « YES-MAN», αιώνιους ένοικους Υπουργείου – ΓΕΕΦ.
•    Αποπερατώσατε   τα   ¾   της    πολυδιαφημιζόμενης  αναδιοργάνωσης  (Παίζοντας με την ανάγκη μείωσης της θητείας), προσβλέποντας   στην παραμονή    σας    και    για   4    χρόνο   εμπλέκοντας    Αποστράτους,  Δημάρχους, ΚΥΠ, Δημοσιογράφους μέχρι και την Αρχιεπισκοπή. Κατά τα άλλα δεν θέλατε.
•    Πολλαπλασιάσατε και  υπερχρεώσατε τους λογαριασμούς σας εν μέσω κρίσης και στερήσατε βασικές  παροχές στις Μονάδες. 
•    Καλλιεργήσατε την καχυποψία, την  ανασφάλεια την απώλεια  εμπιστοσύνης  του  υφισταμένου  προς  τον  προϊστάμενο, την κατάργηση  της    ιεραρχικής   οδού,    την    παραχώρηση   δικαιωμάτων   σε έξω-υπηρεσιακούς,  αλλότριους   παράγοντες,  άσχετους  επί στρατιωτικών θεμάτων.
    Για όλα αυτά , άλλο ο Αρχηγός και άλλο ο
Ηγήτορας.
    Σας υπενθυμίζεται ότι , ο Σύνδεσμος εξέφρασε ευθέως και ανοικτά κατ’ επανάληψη τις πιο πάνω θέσεις προβαίνοντας σε συγκεκριμένες και σοβαρές καταγγελίες σε βάρος σας, πλην όμως εσείς δεν εφαρμόσετε τις πρόνοιες , των νόμων και των κανονισμών της Εθνικής Φρουράς όπως οφείλατε, παρά μόνο με απειλές, υπεκφυγές και δικαιολογίες αποδίδατε σκοπιμότητες και ευθύνες σε άλλους.
    Ο μύθος που τεχνηέντως δημιουργήσατε περί « Εμπάθειας κατά των Ελλαδιτών», ουδόλως ευσταθεί. Επί τη ευκαιρία εκφράζομαι με τον πλέον έντονο τρόπο το διαχρονικά απόλυτο σεβασμό και εκτίμηση προς τους Ε/Ε συναδέλφους μας , τόσο για την όλη παρουσία τους στις τάξεις της Εθνικής φρουράς όσο και για το έργο το οποίο επιτελούν.
    Τέλος, ο Σύνδεσμος σας εύχεται καλό ταξίδι, καλός πολίτης και όπως κατά την αποχώρηση σας, σας τύχει δεξιό παράθυρο στο αεροπλάνο, προκειμένου να δείτε την Προκεχωρημένη Γραμμή Άμυνας.